Recht van Opstal

Geachte leden vv Groninger Boys,
 
Begin 2017 is er een informatieavond geweest over het project Gelijk Speelveld door de gemeente Groningen in samenwerking met de Sportkoepel als belangen behartiger in het leven geroepen om de voetbal clubs/verenigingen bij te staan.
 
Dit project behelst n.l. onderlinge werkafspraken die toentertijd met de verenigingen zijn gemaakt over eigendommen en vergoedingen.
 
Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen.
 
Het is de  wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente om de ongelijkheid tussen vergoedingen en onduidelijkheid van eigendomssituatie recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren.
Hiervoor zijn met de Sportkoepel kaders opgesteld die in 2016 zijn vast gesteld door de raad. 
 
Het Gelijk Speelveld bestaat uit 2 onderdelen n.l. Vergoedingen & Eigendom.
In het kader daarvan zijn de regelingen per 1 januari 2018 afgeschaft op twee herijkte vergoedingen na.; de schoonmaakvergoeding gebruik door derden en de ingebruikgeving vergoeding.
 
Wat betreft eigendom hebben wij de keuze gekregen de clubaccommodatie en evt de kleedkamers van de gemeente te huren of hier een recht van opstal op te vestigen.
 
In de nieuwe situatie heeft de gemeente beslist de dat de kleedkamers niet worden gesplitst bij recht van opstal.
– Of we huren de kantine 
– Of wij krijgen recht van opstal van de kantine en de bij behorende ruimtes. 
 
Hierbij worden de leden gevraagd om te stemmen en hun stem d.m.v. de mail die de leden die bekend is om het uit te printen dit te scannen , voorzien van naam en ondertekend uiterlijk 31 Mei a.s. in te leveren bij de club of via de mail ,omdat op 1 Juni aanvang 20.00 uur dan hebben we een digitale ALV en leden die vragen hebben omtrent de recht van opstal zal er per mail worden beantwoord die vast gelegd word in de notulen.
 
De  Buitengewone Algemene Vergadering is door de maatregelen van het Kabinet wegens de coronavirus digitaal en is rechtsgeldig.
 
Nu na 3 jaren van onderhandelingen is de gemeente zover dat ook Groninger Boys het Recht van Opstal kan verkrijgen.
 
Hierbij som ik de voordelen en nadelen op.
 
Bij huren word alleen de kantine verhuurd dit word in 1e instantie begroot op  € 9.200,00  per jaar dit is € 767. 00  per maand hier zullen de jaarlijkse verhogingen ook nog plaats vinden.
Voor de kleedkamers betalen we de huur en de energie via de zogeheten veldhuur die wij jaarlijks invullen.
En mogen wij van de gemeente niets doen waarbij wij evt voordeel uit kunnen halen  (te denken aan zonnepanelen) voor onze energie kosten en die zijn niet mals ongeveer wat wij betalen € 790,00  per maand.  
 
De voordeel hiervan is de onderhoud, is voor rekening van gemeente , als ook de kleedkamers.
als ook de verzekering voor deze ruimtes.
 
Bij Recht van Opstal zijn wij eigenaar van zowel de kantine als de kleedkamers.
 
Voordeel hiervan is dat wij vrij zijn om te bepalen wat wij met de kantine kunnen doen.
Omdat wij dan ook eigenaar zijn van de kleedkamers, worden deze door ons verhuurd aan de gemeente voor de veldhuur daar zitten de kleedkamers als ook de energie kosten bij in, en daarvoor krijgen wij ingebruiksvergoeding voor 4 kleedkamers € 9.000,00 per seizoen.
€ 2.250,00 per kleedkamer.
Voorts krijgen wij ook schoonmaakvergoeding voor deze 4 kleedkamers voor gebruik door derden ( denk hierbij aan scholen of bijeenkomsten en toernooien) hiervan word dan wel een contract opgemaakt.
Wij worden  ook financieel gecompenseerd doordat wij gebruik maken van onze eigen kleedkamers en deze huur bij de veldhuur is inbegrepen alsook de energie en water.
Omdat de gemeente de kleedkamers zelf hebben laten bouwen is de in gebruiksvergoeding van de kleedkamers beduidend lager , dit zal dan voor de komende 10 jaar gelden, na deze periode dan zal de vergoeding aangepast worden naar de oude situatie en dat betekend dat de vergoedingen naar € 2.750,00 per kleedkamer zijn dan word dit € 11.000,00 per seizoen ingebruiksvergoeding.
 
Wij moeten dan ook de verzekering voor deze ruimtes zelf bekostigen, als ook de onderhoud.
zoals de gemeente de berekening heeft losgelaten zal voor groot onderhoud en klein onderhoud een buffer moeten worden opgebouwd van € 18.000,00  per jaar omdat men ook ervan uit gaat dat de dak na 10 jaar ook moet worden vervangen.
De onroerendgoedbelasting zal dan ook stijgen omdat wij dan ook eigenaar zijn.
 
Samenvattend kan dit voor de vereniging in de toekomst financieel voordeel opleveren met een goed plan.
 
Wij denken, nu alle schulden zijn ingelost , wij weer voor een nieuwe uitdaging staan.
 
Wij als bestuur handelend voor onze leden zouden als advies geven om mee in te stemmen om Recht van Opstal te accepteren.
 
 
 
mvg
 
Bestuur  vv Groninger Boys