Mededeling bestuur

Geachte leden, ereleden, oud-bestuursleden, leden van verdiensten en vrijwilligers,

Hierbij willen wij jullie in deze wat onstabiele tijden toch nog een stabiel nieuw jaar wensen en dat 2021 voor ons zo snel mogelijk weer zal terugkeren naar het oude, alhoewel dit alles met gepaste afstand zal moeten gebeuren.

Wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden is dat we na de vreugde van het weer voetballen in de zomer, dit weer hebben moeten verliezen na de tweede golf. 

Wij hebben toen al onze leden gevraagd om toch de contributie te mogen blijven innen en dat sponsoren onze club blijven steunen. Dit is in goede orde bevonden, waarvoor wij onze grote dank betuigen. Waarbij wij ook een compensatie hebben gegeven in de vorm van een vrijwilligers bijeenkomst voor al onze leden en oud leden als ook onze sponsors in combinatie met een toernooi en BBQ  aan het einde van het seizoen, waarbij de kosten voor onze leden tot een minimum is beperkt.

Dit was een zeer geslaagd evenement .

Op dit moment zitten wij als club voor hetzelfde scenario als vorig seizoen, ook nu vragen wij onze leden en sponsoren om coulance te tonen en de contributie toch te betalen, daar de kosten waar wij als club voor staan gewoon door blijven gaan en dat de Gemeente Groningen en de KNVB in samenwerking met de Sportkoepel  voor een deel willen kwijtschelden. Waar er voor hun op dit moment ook geen totale inzicht hebben in het compenseren, hebben ze gemeend de veldhuur te verlagen met 50% en de KNVB de inning van de contributie december en januari voorbij laten gaan.

Wij hebben vorig jaar en de jaren daarvoor zo hard gestreden tegen de Gemeente Groningen, om uit het negatieve saldo te komen, toen dit eindelijk was gelukt en de club positief op weg was naar een goed positief saldo, kwam corona om de hoek kijken en heeft helaas al het roet in het eten gegooid, vandaar ook de vraag hierboven, om toch contributie te mogen blijven innen. Iedereen die Groninger Boys een warm hart toedraagt zal dit ook wel toelaten.

De kosten van gas, water en licht blijft voor onze club gewoon doorgaan.  Waar wij met voorschotten maandelijks dit wel moeten opbrengen, en zal er na het einde van het jaar wel een afrekening komen waarbij de kosten dan zullenl worden verrekend en er een positief saldo te voorschijn zal komen, wij verbruiken immers wel minder door de maatregelen, alleen wij hebben geen kantine inkomsten die een eventueel negatief saldo kunnen opvangen. Trainers vergoedingen en vergoedingen voor vrijwilligers worden deels wel vergoed met compensaties vannuit de overheid. 

Wij zullen net als vorig seizoen ter compensatie hetzelfde afsluiting kunnen organiseren als vorig seizoen, mits dit uiteraard mogelijk is.

Wat tot nu toe wel positief is dat de jeugd tot en met 18 gewoon onderling mogen blijven trainen en voetballen in groepsverband en hierbij de afstand onbeperkt is. Echter zonder toeschouwers en is het gebruik van openbare voorzieningen zoals kleedkamers nog steeds niet toegestaan. Gewoon in trainingsoutfit komen en gaan. 

Wij roepen trainers op om er zoveel mogelijk gebruik van te maken  en iedereen bij elkaar te krijgen om te gaan trainen, je zal als trainer/vrijwilliger heel creatief met de trainingen om moeten gaan maar er zijn tal van voorbeelden via de Rinus-app om trainingen niet te laten vervelen of ga met collega trainers/vrijwilligers sparren welke trainingen in verschillende leeftijdskenmerken dit uit te laten voeren. Hierin wensen wij jullie veel succes. 

De senioren mogen met 2-tallen trainen maar wel met 1.5 meter afstand, je moet als team wat creatief er mee omgaan zodat je toch nog kan gaan sporten al is het ook beperkt die mogelijkheid is er wel op onze velden, mits de eigen trainingstijden in acht worden genomen. 

Nu wat anders:

Wij zijn nu van mening dat de ALV (Algemene leden vergadering) die normaliter in de maand november/ december wordt gehouden. Wij als club hebben er voor gekozen om geen digitaal ALV te organiseren, maar te wachten tot wij weer met grote groepen aanwezig mogen zijn in de kantine, om zo een passend ALV te organiseren wat jullie van ons gewend zijn. Wij zullen jullie hierover op de hoogte houden. 

Mochten er ook leden, vrijwilligers, trainers etc. zijn die hun verhaal kwijt willen of suggesties hebben. Zij kunnen hun reactie mailen naar bestuur@vvgroningerboys.nl 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur 

VV Groningerboys