Aanblijven hoofdtrainers

Allen,
 
Hierbij zijn wij als bestuur verheugd om te melden dat de beide Hoofdtrainers Johan Ritsema ( zaterdag 1)  en Jaap Veldhuis ( zondag 1 ),onlangs nog hun afscheid hebben aangekondigd, dit na veel overleg van diverse staf en teamleden van de diverse selectie team , toch hun
beslissingen hebben terug gedraaid en dat zij zich toch gevleid voelden om alsnog een jaar er aan te verbinden.
Voor ons als club zijn wij in ieder geval voorzien voor komend seizoen, die heel belangrijk gaat worden met de vormgeving van de diverse
selectie teams , met de weg waar we ingeslagen zijn om de oudste jeugd door te laten stromen naar de selectie teams.

Heren , heel veel succes gewenst,
 
Bestuur vv Groninger Boys