Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

v.v. Groninger Boys kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van v.v. Groninger Boys en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan v.v. Groninger Boys verstrekt. V.v. Groninger Boys kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM V.V. GRONINGER BOYS GEGEVENS NODIG HEEFT

v.v. Groninger Boys verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan v.v. Groninger Boys uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG V.V. GRONINGER BOYS GEGEVENS BEWAART

v.v. Groninger Boys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

v.v. Groninger Boys  verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van v.v. Groninger Boys worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. V.v. Groninger Boys gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

v.v. Groninger Boys maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van v.v. Groninger Boys bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan v.v. Groninger Boys te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. V.v. Groninger Boys heeft hier geen invloed op.

v.v. Groninger Boys heeft Google geen toestemming gegeven om via v.v. Groninger Boys verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@vvgroningerboys.nl  v.v. Groninger Boys zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

v.v. Groninger Boys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van v.v. Groninger Boys maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door v.v. Groninger Boys verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met v.v. Groninger Boys op via bestuur@vvgroningerboys.nl. V.v. Groninger  Boys is een website van Groninger Boys. V.v. Groninger Boys is als volgt te bereiken:

Postadres: Stuurhut 8  9733 AA  Groningen
Vestigingsadres: Zilverlaan 10 9743 RK Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40023410
Telefoon: 050-5713567
E-mailadres: bestuur@vvgroningerboys.nl