Wegens omstandigheden zal de ALV nu op maandag 3 december plaatsvinden.

De algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 3 december 2018.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van de Groninger Boys.

Hierbij de agenda voor de ALV op maandag 3 december 2018.

 

– opening
– ingekomen stukken
– notulen 2017 – 2018
– verslag secretaris
– verslag jeugd afdeling
– verslag  penningmeester
– fusie commissie
– stand van zaken gemeente
– verslag  kas commissie
–  begroting  2018 / 2019
– verkiezing  kascommissie
– verkiezing bestuursleden
– rondvraag
– sluiting