Jan Dagelet

(1.4.1932 – 29.4.2019)

Maandag 29 april 2019 overleed ons Ere-Lid Jan Dagelet op 87-jarige leeftijd.

Jan heeft in de jaren 60/70 van de vorige eeuw vrijwel alle functies vervuld in jeugdcommissie en bestuur. Hij heeft zelfs een periode alle functies in het dagelijks bestuur uitgeoefend wegens gebrek aan kandidaten.

Ook was hij de redacteur van het jubileumboek vanwege ons 40-jarig jubileum.

Ook was hij zeer nauw betrokken bij de bouw en de financiering van de nieuwe kantine destijds aan de Diamantlaan.

Omdat hij altijd zeer consequent was, was hij niet altijd even gemakkelijk in de omgang, maar het belang van Groninger Boys stond bij hem altijd voorop.

Onze vereniging is Jan heel veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Willie en de overige familieleden veel sterkte in deze moeilijke periode.

Bestuur en leden v.v. Groninger Boys.