Het bestuur is zeer content met een nieuwe aanmelding voor een bestuursfunctie.
Johan Datema zal het bestuur versterken en zal de functie van secretaris gaan vervullen.
Wij wensen hem veel  plezier toe.

Het  Bestuur