Op  zaterdag 5 januari is er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie gecombineerd met het snert toernooi.
Aanvang snert toernooi 11.00  uur 
aansluitend is dan de nieuwjaarsreceptie