Verlenging trainersschap.

Na een evaluerende gesprekken over de 1e helft van dit seizoen en het vervolg ervan , heeft het bestuur het vertrouwen uitgesproken om met de Trainers Freddy de Grooth en Albert Nout  ook een vervolg te geven voor het seizoen 2023 / 2024 om met dit jonge team door te gaan tot een volwaardige team waarbij onze jeugd de kansen krijgen om door te stromen naar de 1e.
 
Wij wensen de heren Trainers dan heel veel succes voor het vervolg van de 1e helft van dit seizoen.
 
Tot slot willen wij onze leden , oud leden , ere leden en vrijwilligers als ook de ouders , die net als altijd onze club Groninger Boys een warm hart toedragen , fijne kerstdagen toewensen en goed en sportieve jaarwisseling mogen toewensen.
 
Bestuur