Contributie


Definities contributies:

1.Een ieder die deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is de volle contributie verschuldigd.

2.Een ieder dat lid wil zijn van voetbalvereniging Groninger Boys maar niet deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is passief lid. In deze categorie valt ook degene die alleen deelneemt aan trainingen.

3.Een ieder die een functie binnen de vereniging vervult (bestuurslid, jeugdleider, trainer, enz.) is in principe passief lid, tenzij men spelend lid is (zie 1.). Voor deze categorie kan vrijstelling van passieve contributiebetaling worden verkregen, dat is ter beoordeling aan het bestuur.

Zonder financiën kan geen enkele vereniging bestaan, zo ook voetbalvereniging “Groninger Boys” niet. Het boekjaar jaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Wat bent aan u contributie verschuldigd.


  • 18 jaar en ouder.   € 220,00
  • 16 / 18 jaar.           € 165,00
  • 14 / 15 jaar.           € 157,00
  • 12 / 13 jaar.           € 151,00
  • 10 / 11 jaar.           € 145,00
  • 08 / 09 jaar.           € 141,00
  • 06 / 07 jaar.           € 107,00 
  • MIni.                       € 0,00
  • Niet spelend lid.   € 70,00

De leeftijd op 1 januari is hier bepalend.

De contributie wordt automatisch geïncasseerd halfjaarlijks of in 10 maandelijkse termijnen.

De clubkleuren van Groninger Boys zijn als volgt: Shirt: effen rood. Broek: effen wit. Kousen: effen rood.

De vereniging zorgt voor de kleding !.

Opzeggen als lid dient schriftelijk of via de mail voor 31 Mei te gebeuren bij de secretaris.

In alle gevallen dient de contributie betaald te worden over een heel jaar.

Klik hier voor het aanmeldformulier