Bijzondere ledenvergadering

Agenda voor de bijzondere ledenvergadering 17-09-2020

Ter info : I.v.m. de huidige omstandigheden zal dit wederom een bijzonder ledenvergadering zijn.
De agenda zal daarom per mail naar de leden worden gestuurd.

Agenda: Aantekenen van bezwaar tegen boete van de Gemeente.

Ter info, Het betreft hier een bezwaar wat De Groninger Boys wil aantekenen tegen de boete die wij als club hebben ontvangen van de gemeente.
Wij hebben als club een boete gekregen voor het schenken van alcohol aan een 17 jarige en dus aan een minderjarige. Volgens ons betreft het hier enige vorm van
uitlokking en gaat daarom ook volgens ons de Gemeente niet vrijuit.

Nu moet voor dit bezwaar een meerderheid van de leden tijdens de ledenvergadering toestemming geven. We kunnen dit wederom niet op de gebruikelijke manier doen en daarom deze mail.

Stemmen kan op de volgende manier:

Aangeven voor of tegen het bezwaar.

Deze mail uitprinten voorzien van naam datum en niet onbelangrijk handtekening in scannen en terug mailen naar jh.datema@hotmail.com
Tevens kunt u deze uitprinten opsturen naar secretaris Groninger Boys Zandsteenlaan 131 9743TK Groningen op uitprinten ondertekenen en inleveren
op de club.

Let op de Stem moet voor 17-9-2020 bij ons binnen zijn